Poland

Schoolgirls

Date
1980
Type of object
Obraz
Technique
oil, canvas
Dimensions
65 x 110
Catalogue no.
11

Bibliography

– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, s. 50.
– folder Bielsko XXI – korzenie, Galeria Środowisk Twórczych, Bielsko-Biała, 2013, reprodukcja, wewnętrzna strona.
–http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/56,88025,20689240,Pokaz_4_postscriptum_Jak_ powstaja_kolekcje_sztuki.html.
– Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu – www.galeriabielska.pl. [dostęp: 10.09.2016]
– Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu, https://www.facebook.com/galeriabielska/photos/ms  [dostęp: 20.09.2016].
– W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy, III/2016, reprodukcja, s. 11.

Exhibitions

1979 – II Wystawa Okręgowa – malarstwo, grafika, rzeźba.
1979 – Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko-Biała; repr: w kat. wyst. s. [15].
1986 – Andrzej Gilman – malarstwo, Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko-Biała 1992 – Andrzej Gilman, Muzeum Okręgowe, Bielsko-Biała.
2005 – „Kolekcja Galerii Bielskiej BWA”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała.
2010 – „50 obrazów”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała.
2012 – „Bielsko XXI – Korzenie”, wystawa zbiorowa, Bielskie Centrum Kultury, Bielsko-Biała.
2016 – Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA. POKAZ 4. Postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu (1 – 18.09.2016).