Poland

Old Mine

Date
1971
Type of object
Obraz
Technique
oil, canvas
Dimensions
60 x 73
Catalogue no.
148

Bibliography

– Kat. wystawy „Bielska Jesień 1971”, s. 33; – Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, s. 109