Poland

Statue

Date
1990
Type of object
Obraz
Technique
oil, canvas
Dimensions
92 x 73
Catalogue no.
153

Bibliography

– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, ss. 60, 216

Exhibitions


1984 – kat. XXI Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Bielska Jesień ’84”, s. [22]
1994 – „Bielscy plastycy w kolekcji Galerii Bielskiej BWA”, Wolfsburg, Niemcy, reprod.