Poland

Mountain Dweller of Szczyrk

Date
1982
Type of object
Obraz
Technique
oil, canvas
Dimensions
80 x 65
Catalogue no.
31

Bibliography

– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, s. 51;