Poland

Green Lights and Eva (A,B)

Date
2007
Type of object
Obraz
Technique
oil, canvas
Dimensions
A: 150 x 130; B: 40 x 32
Date of acquisition
29.03 2009
Catalogue no.
390

Bibliography

 

– kat. wyst. grupy Human-Ex, Galeria BWA, Łódź, reprod.: s. 10 2010
– Gruse ----- Hajncel. wybór listów, red. A. Smalcerz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2008, s. 10
– Lokomotywa. Wpływ kultury na rozwój lokalny [książka], red. A. Smalcerz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, repr. s. 100
– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, ss. 58, 214

Exhibitions

2008 – „Gruse – Hajncel – Spotkanie 1”, wystawa indywidualna (z Krzysztofem Gruse), Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2008 – „Gruse – Hajncel – Spotkanie 2”, wystawa indywidualna (z Krzysztofem Grusem), Galeria Kantorek, Oddział BWA, Bydgoszcz
2009 – „Gruse – Hajncel – Spotkanie 3”, wystawa indywidualna (z Krzysztofem Gruse), Galeria Manhattan, Łódź
2009 – wystawa grupy Human-Ex, Galeria BWA, Łódź
– „50 obrazów”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała