Poland

Donors

Date
2009
Type of object
Obraz
Technique
mixed media, canvas
Dimensions
140 x 200
Date of acquisition
12.08. 2010
Catalogue no.
588

Bibliography

– Targi Sztuki. Sfera Sztuki [kat.], red. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, 2010, s. 15
– kat. wyst.: Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych, 2010, Galeria Bielska BWA, reprodukcja, s. 8
– Lokomotywa. Wpływ kultury na rozwój lokalny [książka], red. A. Smalcerz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, repr. ss. 62, 63
– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, ss. 29, 206
– www.galeriabielska.pl 
– Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu [dostęp: 10.09.2016]
– https://www.facebook.com/galeriabielska/photos/ms. ..; [dostęp: 20.09.2016]
– W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy, III/2016, s. 11

Exhibitions

2010 – Targi Sztuki „Sfera Sztuki”, Bielsko-Biała; Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2011 – Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; kat. wyst. reprodukcja, s. 8
2016 – Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA. POKAZ 4. Postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu (1 – 18.09.2016)