Poland

Central Composition

Date
2005
Type of object
Obraz
Technique
oil, canvas
Dimensions
150 x 150
Date of acquisition
07.05. 2013
Catalogue no.
701
History of work

2015, marzec – Konserwacja dokonana przez artystkę, retusz krawędzi

Bibliography

– „Format”, pismo artystyczne nr 68, 2014, artykuł Bożena Kowalska „Tamara Berdowska”, reprodukcja pracy, s. 91, 92
– folder „Pokaz 4.” (2). Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA, Galeria Bielska BWA, (23.06-28.08.2016); reprodukcja pracy

Exhibitions

2009 – Energia koloru, BWA w Lublinie
2008 – „Samotność w sztuce”, Galeria ABC w Poznaniu
2005 – Obrazy, konstrukcje przestrzenne, wyst. ind., Nautilus, Kraków
2007 – Obrazy i obiekty, wyst. ind., Galeria Sztuki Rogatka w Radomiu,
2014 – Malarstwo i obiekty, wyst. ind., Galeria Miejska BWA, Bielsko-Biała
2016 – „Pokaz 4.” Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA, Galeria Bielska BWA (23.06-28.08.2016)