The Czech Republic

White Threes, from the cycle Numbers

Date
1968
Type of object
Grafika
Technique
silk-screen, paper
Dimensions
100 x 70
Date of acquisition
19.02 2015
Catalogue no.
843

Bibliography

– http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/56,88025,20689240,Pokaz_4_postscriptum_Jak_ powstaja_kolekcje_sztuki.html, [dostęp: 19.09.2016]
– www.galeriabielska.pl
– Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu [dostęp: 10.09.2016].
– https://www.facebook.com/galeriabielska/photos/ms. [dostęp: 20.09.2016].
– W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy, III/2016, s. 11.

Exhibitions

2008 – „Aspekty geometrie, písma & znaků”, Galerie umění, Nové Zámky (Słowacja).
2013 – Eduard Ovčáček, „Oeuvres graphiques”, Musée de l'Imprimerie, Lyon (Francja).
2016 – Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu (1 – 19.09.2016).