The Czech Republic

Letters to Garnier, from the cycle Black Series

Date
2014
Type of object
Grafika
Technique
digital print
Dimensions
59 x 42
Date of acquisition
19.02 2015
Catalogue no.
860

Bibliography

– http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/56,88025,20689240,Pokaz_4_postscriptum_Jak_ powstaja_kolekcje_sztuki.html; [dostęp: 19.09.2016]
– www.galeriabielska.pl 
– Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu [dostęp: 10.09.2016]
– https://www.facebook.com/galeriabielska/photos/ms. ..; [dostęp: 20.09.2016]

Exhibitions

2016 – Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu (1 – 19.09.2016)