Poland

from the cycle: Ich bin Wolf (3)

Date
1987
Type of object
Rzeźba
Technique
sculpture, concrete
Dimensions
45 x 29 x 33
Date of acquisition
07.12 2015
Catalogue no.
930
History of work

Praca Mirosława Filonika z okresu działań w grupie Neue Bieremiennost, w latach 1986–1988, którą artysta współtworzył razem z Mirosławem Bałką i Markiem Kijewskim. Wspólnie z Mirosławem Bałką zrealizował dwie prace: Pałacożerca (1987) i Ich bin Wolf  (1988).

Bibliography

– „Pokaz 4.” (2). Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [folder], Galeria Bielska BWA, (23.06–28.08.2016), reprodukcja pracy, s. 3.
– kwartalnik „Artluk”, 2 (35), 2016, wersja papierowa i elektroniczna, s. 76.

Exhibitions

1987 – wystawa w Pracowni „Dziekanka”, ASP, Warszawa
2016 – „Pokaz 4.” Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA, Galeria Bielska BWA, (23.06–28.08.2016).

Related objects

Mirosław Filonik

from the cycle: Ich bin Wolf (1)

See »

Mirosław Filonik

from the cycle: Ich bin Wolf (2)

See »