Dominika Kowynia

Nota biograficzna

Ur.
23.05.1978
Urodzona w 1978 roku w Sosnowcu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Rykały (2003). Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego (2012). Otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Malarzy im. M. Michalika, Częstochowa (2007). Jej obrazy są o ludziach i zwierzętach, o ich wzajemnych relacjach, często dotyczą cierpienia, które w życiu zwierząt jest wszechobecne.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Dominika Kowynia

Piękne zwierzę

Zobacz »