Małgorzata Mirga-Tas

Nota biograficzna

Ur.
16.04.1978
Urodzona w 1978 roku w Zakopanem. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Józefa Sękowskiego (2004). Ukończyła zakopiańskie liceum plastyczne im. Antoniego Kenara. Stypendystka rządu amerykańskiego – International Visitor Leadership Program na temat „Promoting Social Good Through the Arts” (USA, 2015); uczestniczka międzynarodowego Romskiego Pleneru Rzeźbiarskiego, Muzeum Romskiej Kultury, Brno (Czechy, 2012). Wykładowczyni na niestacjonarnych studiach pedagogicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Artystka angażuje się w różne projekty społeczne i artystyczne przeciwdziałające wykluczeniu i dyskryminacji rasowej, ksenofobii. Bierze udział w konferencjach, projektach dotyczących społeczności romskiej. W swoich obrazach używa intensywnych barw połączonych z mocnym konturem. Maluje sceny zauważone na romskich osiedlach, z udziałem ludzi, zwierząt, roślin i przedmiotów codziennego użytku.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Małgorzata Mirga-Tas

Poker

Zobacz »