Wojciech Sarnecki

Nota biograficzna

Ur.
1948
Zm.
2011

Urodził się w Krakowie. Dzieciństwo spędził w Bieczu. W  roku 1967 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, w latach 1969-1974 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kształcił się pod kierunkiem prof. Janiny Kraupe-Świderskiej i prof. Adama Marczyńskiego. W 1974 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem z malarstwa ściennego i sztalugowego. W drugiej połowie lat 70. został sądeczaninem z wyboru.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Wojciech Sarnecki

Azjatycki instrument

Zobacz »