Józef Świerk

Nota biograficzna

Ur.
1935
Zm.
29.05.2013

Artysta z Bielska-Białej (Straconki). W 1984 roku Komisja Ministerstwa Kultury i Sztuki na podstawie jego dorobku, przyznała mu tytuł artysty plastyka. Rok później przyznaje mu uprawnienia artysty grafika.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Józef Świerk

Starosądecki tryptyk - Przepływ

Zobacz »

Józef Świerk

Strachy polne - wichrowy

Zobacz »

Józef Świerk

Strachy polne - z agrawami

Zobacz »

Józef Świerk

Prasłowianskie wizje

Zobacz »

Józef Świerk

Bez tytułu

Zobacz »