Michaele Vincent Manalo

Nota biograficzna

Ur.
15.12.1986

Urodzony w 1986 roku. Artysta, fotografik z Filipin. Jest samoukiem w dziedzinie mediów cyfrowych. W swojej sztuce łączy obrazy wyimaginowane ze scenami uchwyconymi za pomocą aparatu. Jego „fotograficzne manipulacje" odtwarzają historie ludzi, ich emocje, ale są również literackim kreacjami, w których można dostrzec kryjące się wewnątrz każdego człowieka uczucia. Michael Vincent Manalo jest zdobywcą licznych nagród, jego fotografie były publikowane w wielu znanych czasopismach na świecie. Projektuje okładki książek, płyt i plakatów. Uczestnik międzynarodowych rezydencji artystycznych "Beyond Time/Poza czasem 2011" organizowanych przez Galerię Bielską BWA.