Polska

Uczennice

Datowanie
1980
Typ obiektu
Obraz
Technika
olej, płótno
Wymiary
65 x 110
Nr katalogowy
11

Interpretacja

Siedzące na ławce nastolatki, w granatowych mundurkach z białymi kołnierzykami, zostały uwiecznione w czasach, kiedy w szkołach obowiązywały jednakowe stroje. Sylwetki dziewczyn i ich twarze ukryte są w cieniu, oświetlone są jedynie ich długie nogi. Tylko jedna dziewczyna pochyla twarz do słońca, pozwalając objąć się jego promieniom i tylko ona lekko odsuwa stopy jedna od drugiej. Być może nieświadoma swojej odmienności, wyraźnie odstaje od pozostałych dziewczyn, manifestując poczucie wolności i swobody. Obrazy Andrzeja Gilmana, malowane w stylistyce fotorealistycznej, posiadają oryginalną cechę upodobniającą je do starych fotografii: ślady zniszczenia. Były często malowane na podstawie orwowskich, kiepskich odbitek fotograficznych, czego artysta nie ukrywał, a wręcz podkreślał. Stosował pointylizm, ale w innej, niż neoimpresjoniści, bardziej przytłumionej gamie kolorystycznej. Umiejętnie wydobywał światłem fragmenty ciała, jednak na malowaną scenę nakładał delikatny woal, odbierając barwom wyrazistość i kontrasty kolorystyczne.

Bibliografia

– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, s. 50.
– folder Bielsko XXI – korzenie, Galeria Środowisk Twórczych, Bielsko-Biała, 2013, reprodukcja, wewnętrzna strona.
–http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/56,88025,20689240,Pokaz_4_postscriptum_Jak_ powstaja_kolekcje_sztuki.html.
– Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu – www.galeriabielska.pl. [dostęp: 10.09.2016]
– Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu, https://www.facebook.com/galeriabielska/photos/ms  [dostęp: 20.09.2016].
– W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy, III/2016, reprodukcja, s. 11.

Wystawy

1979 – II Wystawa Okręgowa – malarstwo, grafika, rzeźba.
1979 – Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko-Biała; repr: w kat. wyst. s. [15].
1986 – Andrzej Gilman – malarstwo, Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko-Biała 1992 – Andrzej Gilman, Muzeum Okręgowe, Bielsko-Biała.
2005 – „Kolekcja Galerii Bielskiej BWA”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała.
2010 – „50 obrazów”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała.
2012 – „Bielsko XXI – Korzenie”, wystawa zbiorowa, Bielskie Centrum Kultury, Bielsko-Biała.
2016 – Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA. POKAZ 4. Postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu (1 – 18.09.2016).