Polska

Pocieszycielka strapionych

Datowanie
1977
Typ obiektu
Grafika
Technika
drzeworyt sztorcowy
Wymiary
43 x 33,5
Nr katalogowy
42

Opis

Grafika czarno-biała, wykonana w technice drzeworytu  sztorcowego, zakomponowana w prostokącie o zaokrąglonych narożach. Przedstawia alegoryczną scenę ukazującą Matkę Boską i leżącą u jej stóp kozę. Scena umieszczona pośród ukwieconej łąki, z rosochatymi wierzbami w tle. Przedstawienie wykończone ramką w formie bordiury przechodzącej w górnej partii w dekoracyjne obłoki; u dołu zwornikiem jest duży pasikonik. Grafika wykonana szrafowaniem światłocieniowo, z dużym realizmem. U dołu inskrypcja: „Pocieszycielka strapionych”, Jadwiga Smykowska, épreuve d’artiste,  drzeworyt sztorcowy, 1977.