Polska

Starosądecki tryptyk - Przepływ

Datowanie
1985
Typ obiektu
Rysunek
Technika
tusz, papier
Wymiary
65 x 50
Nr katalogowy
83

Opis

Rysunek piórkiem i tuszem przedstawiający formę sytuującą się pomiędzy wyobrażeniem drzewa – starej rosochatej spróchniałej wierzby, a ludzką postacią z uniesionymi do góry rękami  – w kulturze ludowej postrzeganej jako drzewo diabła.  Na skrawkach kory wokół wydrążonego pnia napisy: „WIERSZE, POPARADZKA, Świerk”.
W tle przepływająca rzeka z panoramą miasta, i dla kontrastu zabudowania kościelne, z wyróżniającą się dzwonnicą i samym kościołem. Rysunek tworzony długimi cienkimi równoległymi kreskami o różnym zagęszczeniu, zestawianymi z białymi partiami niezarysowanych przestrzeni stanowiących tło.