Stanisław Fijałkowski

Nota biograficzna

Ur.
4.11.1922
Urodzony w 1922 roku w Zdołbunowie na Wołyniu. W latach 1944–1945 wywieziony na roboty przymusowe do Królewca. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (1946–1951) u Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera, dyplom u Ludwika Tyrowicza. Od 1947 do 1993 roku był pedagogiem w tej uczelni, od 1983 roku profesorem; pełnił funkcje prorektora i dziekana Wydziału Grafiki. Malarz i grafik. W roku akademickim 1989/90 był gościnnym profesorem Uniwersytetu w Giessen. Prowadził krótkie seminaria w Mons (1978, 1982) i w Marburgu (1990). Jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON z siedzibą w Szwajcarii, do roku 2000 był przewodniczącym Polskiej Sekcji XYLON-u. Jest też członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury i Sztuk Pięknych w Brukseli. W 2002 roku otrzymał tytuł doktora h.c. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; w 2005 roku Złoty Medal Gloria Artis. Przetłumaczył na język polski i wydał dwie książki Kandinskiego Punkt i linia a płaszczyzna oraz O duchowości w sztuce, a także Świat bezprzedmiotowy Malewicza. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad pięciuset czterdziestu wystawach w Polsce i za granicą. Reprezentował Polskę na Biennale w São Paulo (1969) i na Biennale w Wenecji (1972). Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych, m.in.: w Bochum, Carpi, Dreźnie, Erlangen, Hamburgu, Hanowerze, Marburgu, Museum Würth i Sammlung w Künzelsau, w La Louvière (Centre de la Gravure), Londynie (Tate Gallery), Lubece, Lugano, Moskwie (Galeria Tretiakowska, Muzeum im. A. Puszkina), Nowym Jorku (Museum of Modern Art, McGrew Hill Collection), Oldenburgu, Pradze, Roudnicach n. Labem, Skopje, Wiedniu (Graphische Sammlung Albertina, Museum des XX Jahrhunderts), Winterthur, Zagrzebiu (Gabinet Rycin), a także w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Stanisław Fijałkowski

RO = RO

Zobacz »