Poland

Baselitz from the cycle Portraits

Date
2010
Type of object
Painting
Technique
oil, canvas
Dimensions
25 x 25
Date of acquisition
12.08.2010
Catalogue no.
573

Bibliography

– Targi Sztuki. Sfera Sztuki [kat.], red. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, 2010, s. 42
– Lokomotywa. Wpływ kultury na rozwój lokalny [książka], red. A. Smalcerz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, repr. s. 81
– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, s. 78
– www.galeriabielska.pl; Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu [dostęp: 10.09.2016]
– https://www.facebook.com/galeriabielska/photos/ms; reprodukcja [dostęp: 20.09.2016].

Exhibitions

2010 – Targi Sztuki „Sfera Sztuki”, galeria Sfera, Bielsko-Biała
2016 – Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu, Galeria Bielska BWA (1–19.09.2016)
2017 – Na druhé straně (zrcadla)/  Po drugiej stronie (lustra) – wystawa Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Regionalna Galeria Sztuki w Igławie (27.04–11.06.2017). Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně / Regionalna Galeria Sztuki w Zlinie (27.07–24.09.2017), (Czechy).

Related objects

Piotr Kossakowski

Kurosawa from the cycle Portraits

See »