Andrzej Baturo

Nota biograficzna

Ur.
16.05.1940
Zm.
9.06.2017

Andrzej Baturo urodził się 16 maja 1940 roku w Wilnie, zmarł 9 czerwca 2017 roku w Bielsku-Białej. Był fotografem, członkiem i działaczem Związku Polskich Artystów Fotografików, wydawcą, kuratorem Galerii Fotografii B&B, organizatorem polskich i międzynarodowych wydarzeń fotograficznych, by wymienić pionierski I Ogólnopolski Przegląd Fotografii Socjologicznej w Bielsku-Białej (pierwsza edycja w 1980 roku), a także współtwórcą realizowanego od 2005 roku FotoArtFestivalu, którego był dyrektorem generalnym – festiwal organizował wespół z żoną Inez Baturo, pomysłodawczynią i dyrektorem programowym FAF. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Rady Artystycznej ZPAF w Warszawie. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki do spraw fotografii artystycznej. Autor wielu referatów na temat fotografii socjologicznej wygłaszanych na różnego rodzaju konferencjach fotograficznych i w panelach dyskusyjnych w kraju i za granicą. Członek honorowy Business Centre Club. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie Kultury „Ikar"; w 2007 roku Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych (obie nagrody wraz z żoną Inez); w 2009 roku otrzymał Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis"; w 2014 Złotą Honorową Odznakę "Zasłużony dla Województwa Śląskiego".

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Andrzej Baturo

Warszawa. Rynek Starego Miasta

Zobacz »

Andrzej Baturo

Władza czuwa z cyklu Warszawa – Praga

Zobacz »

Andrzej Baturo

z cyklu Przysięga (na Polach Grunwaldu)

Zobacz »

Andrzej Baturo

Człowiek ze stołem

Zobacz »

Andrzej Baturo

Dowieźli towar

Zobacz »

Andrzej Baturo

Pierwsze krople

Zobacz »