Artyści

Poniżej prezentujemy wybranych autorów dzieł zgromadzonych w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Sylwetki artystów i artystek zawierają podstawowe informacje biograficzne i linki do reprodukcji ich prac.