Jan Zipper

Nota biograficzna

Ur.
21.04.1911
Zm.
27.04. 1975
Kraj
Polska

Urodzony w 1911 roku w Zbarażu, zmarł w 1975 roku w Bystrej. Absolwent gimnazjum humanistycznego Wydziału Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 1955 roku w pracowni malarskiej prof. Stanisława Szczepańskiego. Uprawiał malarstwo olejne, akwarelę oraz grafikę. W czasie okupacji przebywał w Warszawie, uczył rysunku i liternictwa. W 1945 roku osiedlił się w Bielsku. Pracował jako wykładowca przedmiotów artystycznych w Państwowym Instytucie Robót Ręcznych w Bielsku i Wyższym Studiu Nauczycielskim w Białej. Od 1951 roku aż do przejścia na emeryturę pracował w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych (od 1969 roku na stanowisku dyrektora). Współpracował ze Spółdzielnią Przemysłu Artystycznego i Ludowego Twórczość i Studiem Filmów Rysunkowych. Tematami jego prac były pejzaże, sceny figuralne i portrety. W latach 60. zajmował się także projektowaniem i realizacją dekoracji wewnątrz i na zewnątrz budynków użyteczności publicznej. Był organizatorem i propagatorem wystaw objazdowych. Współtworzył Grupę Beskid. Brał udział w jej wystawach oraz w wielu wystawach w kraju i za granicą. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. Krzyżem Walecznych (1964), złotą odznaką Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego (1966), Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1975) oraz Medalem za Warszawę 1939–1945. Za całokształt twórczości otrzymał wyróżnienie honorowe „Bielskiej Jesieni” w 1975 roku.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Jan Zipper

Bystra - Wilkowice Potok

Zobacz »

Jan Zipper

Pejzaż miejski II

Zobacz »

Jan Zipper

Pejzaż miejski I

Zobacz »