Jerzy Wroński

Nota biograficzna

Ur.
1930
Zm.
29.06.2016

Urodzony w 1930 roku w Ciechankach na Lubelszczyźnie, zmarł w 2016 roku. W latach 1950–1956 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W trakcie studiów współtworzył z przyjaciółmi tzw. Grupę Nowohucką, która zainaugurowała w Krakowie nurt malarstwa materii. Wszyscy jej członkowie zostali następnie przyjęci do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska, W latach 1979–1995 Jerzy Wroński pełnił funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Wcześniej przez kilka kadencji był też członkiem zarządu okręgu krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków i rady artystycznej Sekcji Malarstwa Zarządu Głównego ZPAP. Jest wybitnym pedagogiem, wieloletnim profesorem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filii w Cieszynie. Działalnością pedagogiczną zajmował się od 1960 roku, początkowo w Krakowie, następnie w UMCS w Lublinie, a od roku 1975 w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Artysta wierny awangardowej tradycji poszukiwań formalnych, przeplecionej surrealistyczną tkanką. Jego twórczość w początkach działalności utrzymana była w konwencji malarstwa materii. W latach osiemdziesiątych w sztuce Wrońskiego nastąpił istotny zwrot. Artysta zwrócił się ku fotografii, kierując uwagę na światło jako kolejny, obok wody i ognia, czynnik kreacyjny swych dzieł. Zaczął wówczas tworzyć „fotogramy metamorficzne”, określane później jako „kopciogramy”. Powstawały jako rodzaj „bezobiektywowej fotografii”, na zwilżonej wodą szklanej kliszy fotograficznej, przy udziale płomienia osadzającego na niej drobiny sadzy. Ostateczny efekt był do pewnego stopnia przypadkowy Artysta mówił, że owe „kopciogramy” pomagają mu „znaleźć właściwe proporcje między potęgą kreacyjną natury a rolą, jaka przypada w tworzeniu ich samemu artyście”. W 2010 roku Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach oraz Galeria Centrum w Nowohuckim Centrum Kultury, we współpracy z Otwartą Pracownią w Krakowie, zorganizowały retrospektywną wystawę prac Jerzego Wrońskiego, której towarzyszyła monograficzna publikacja zawierająca prace ze wszystkich etapów twórczości artysty.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Jerzy Wroński

Odlot doktora Kopcia

Zobacz »