Wojciech Leder

Nota biograficzna

Ur.
15.05.1960
Kraj
Polska

Urodzony w 1960 roku w Łodzi. Studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1979–1985), dyplom w 1985 roku w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja M. Bartczaka oraz w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego. W latach 1982–1985 ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1991 pracuje w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Podstaw Kompozycji na Wydziale Tkaniny i Ubioru; jest współtwórcą Pracowni Otwartej w tej szkole. Od 2007 profesor ASP w Łodzi. Maluje obrazy, które w tradycyjnym znaczeniu nie przedstawiają rzeczywistości, z drugiej jednak strony konsekwentnie stara się uzyskać na obrazie efekty stworzone przez naturę, naśladując spękania ziemi, rozchodzące się po wodzie koncentryczne kręgi, przenikające się barwy niektórych skał. Dla osiągnięcia takich efektów stosuje różne techniki i wymyśla specjalne technologie: szlifuje obrazy, wykonuje w nich nacięcia, które później wypełnia farbą, a także intarsje. Artysta uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, m.in. w 34. Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa „Bielska Jesień 1999”, organizowanej przez Galerię Bielską BWA, w której zdobył Grand Prix; w 2003 roku był także jurorem tego konkursu.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Wojciech Leder

Bez tytułu

Zobacz »