Michaele Vincent Manalo

Nota biograficzna

Ur.
15.12.1986
Kraj
Filipiny

Urodzony w 1986 roku. Artysta, fotografik z Filipin. Jest samoukiem w dziedzinie mediów cyfrowych. W swojej sztuce łączy obrazy wyimaginowane ze scenami uchwyconymi za pomocą aparatu. Jego „fotograficzne manipulacje" odtwarzają historie ludzi, ich emocje, ale są również literackim kreacjami, w których można dostrzec kryjące się wewnątrz każdego człowieka uczucia. Michael Vincent Manalo jest zdobywcą licznych nagród, jego fotografie były publikowane w wielu znanych czasopismach na świecie. Projektuje okładki książek, płyt i plakatów. Uczestnik międzynarodowych rezydencji artystycznych "Beyond Time/Poza czasem 2011" organizowanych przez Galerię Bielską BWA.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Michaele Vincent Manalo

In Undermining the Rising City – Biała / Wydobycie powstającego miasta – Biała

Zobacz »

Michaele Vincent Manalo

In Undermining the Rising City / Wydobycie powstającego miasta

Zobacz »

Consuelo Méndez , Michaele Vincent Manalo

The Interwining of Worlds / Przenikanie się światów

Zobacz »

Michaele Vincent Manalo

The Demise of the Blissful One / Upadek błogiego

Zobacz »

Michaele Vincent Manalo

Hysteria / Histeria

Zobacz »

Michaele Vincent Manalo

The Dream” / „Sen

Zobacz »