Józef Łysakowski

Nota biograficzna

Ur.
31.08.1955

Urodzony w 1955 roku w Małopolsce, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów na Wydziale Projektowania Graficznego w Katowicach, prowadził zajęcia na uczelniach wyższych w Katowicach i Cieszynie. Od 1982 pracował także jako nauczyciel oraz instruktor plastyki. Od 2007 poświęcił się wyłącznie pracy twórczej – malarstwu, grafice, rysunkowi, medalierstwu, grafice komputerowej, projektowaniu i wykonywaniu mozaik oraz intarsji – poszukując własnych technik i środków wyrazu artystycznego. Punktem wyjścia dla Twórcy jest przyroda, także w wymiarze mikro- i makrokosmosu. Artystę fascynują procesy ciągłych przemian w otaczającym świecie.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Józef Łysakowski

Słońce nad DW Iza I

Zobacz »

Józef Łysakowski

Słońce nad DW Iza II

Zobacz »