Krystyna Pasterczyk

Nota biograficzna

Ur.
13.08.1960

Urodzona w 1960 roku w Jaśle. W latach 1981–1986 studiowała na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie: malarstwo u prof. Zenona Moskwy, rzeźbę u prof. Jana Hermy, filozofię u prof. Bronisława Kundy; zaangażowana w program „Sztuka na uniwersytecie” prof. Jerzego Wrońskiego. Ukończyła kurs koloru J. Albersa prowadzony przez Michaela Kidnera w Cieszynie w 1985 roku. Aktualnie związana z Katedrą Rzeźby Instytutu Sztuki w Cieszynie, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby oraz Pracownię Intermediów. Od roku 2009 prowadzi również Pracownię Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tworzy rzeźby, obiekty, instalacje, wideo. W latach 1991–2001 należała do nieformalnej grupy artystycznej w składzie: Marek Chlanda, Marek Kuś, Piotr Lutyński, Krzysztof Morcinek, Andrzej Szewczyk. W swojej sztuce zdecydowanie odeszła od akademickiej estetyki – formalnych poszukiwań i niezawodności warsztatu – na rzecz konceptualno-egzystencjalnych uzasadnień, nie rezygnując jednak z przedmiotu rzeźbiarskiego, który staje się u niej konkretem poetyckim (wg słów artystki). Materia w tych pracach jest silnie nacechowana znaczeniowo.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Krystyna Pasterczyk

Homage to Malte

Zobacz »