Wojciech Sarnecki

Nota biograficzna

Ur.
29 maja 1948
Zm.
7 marca 2011

Wojciech Sarnecki urodził się 29 maja 1948 r. w Krakowie; zmarł 7 marca 2011 roku w Nowym Sączu. Dzieciństwo spędził w Bieczu. W 1967 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, w latach 1969 – 1974 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując z wyróżnieniem dyplom z malarstwa ściennego i sztalugowego. Kształcił się pod kierunkiem prof. Adama Marczyńskiego i prof. Janiny Kraupe-Świderskiej. Otrzymał stypendium artystyczne i nagrody rektora ASP. W drugiej połowie lat 70. został sądeczaninem z wyboru.

Odbył kilka podróży artystycznych, m.in. do Maroka, Hiszpanii i Szwecji. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Prace jego znajdują się w zbiorach muzealnych Biecza, Jasła i Nowego Sącza. W latach 1980–1985 był dwukrotnie stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Nagrodzony m.in. na Ogólnopolskich Jesiennych Konfrontacjach w Rzeszowie (1982 i 1983 r.) oraz nagrodą im. Bolesława Barbackiego (1983 r.). Tworzył m.in. obrazy abstrakcyjne z muzycznymi konotacjami.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Wojciech Sarnecki

Azjatycki instrument

Zobacz »