Krzysztof Marek Bąk

Nota biograficzna

Ur.
1977

Urodzony w 1977 roku w Bielsku-Białej. Studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w 2002 roku. Wykładowca
akademicki, doktor sztuki. Jest adiunktem w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuki w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się grafiką cyfrową (miniatura graficzna, ekslibris) oraz rzeźbą terakotową.
Mieszka w Bielsku-Białej.