Zbigniew Libera

Nota biograficzna

Ur.
7.07.1959

Urodzony w 1959 roku w Pabianicach. Polski artysta, autor instalacji i wideoinstalacji, fotografik i performer, twórca obiektów artystycznych. Od 1979 roku studiował na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia te przerwał po roku i związał się ze środowiskiem łódzkiego "Strychu". Na początku lat 80. podjął współpracę z Solidarnością, dla której drukował ulotki, a w 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego, także ulotki i plakaty przeciwko wydarzeniom w kopalni Wujek. uznawany za prekursora sztuki krytycznej, tzw. sztuki ciała oraz estetyki queer, którą wprowadził pod koniec lat 80. w swoich fotograficznych autoportretach. W swoich pracach analizuje i krytykuje przyjęte konwencje, kulturę (masową), tradycyjne modele wychowania. Bada relacje między sposobem wychowywania dzieci a ogólnie przyjętym postrzeganiem cielesności, m.in. tworząc makabryczne "zabawki". Porusza kwestie manipulowania obrazami przez popularne media. Głównym celem jego twórczości pozostaje jednak własne doświadczenie – konfrontacja z rzeczywistością. Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Nagrodą TVP Kultura za książkę "Co robi łączniczka" (2006, współautor Darek Foks), Nagrodą Filmową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2011), Gwarancją Kultury 2013 w kategorii Sztuki Wizualne za projekt "Kurator: Libera" (2013).

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Zbigniew Libera

Projekt lalki

Zobacz »

Zbigniew Libera

Śpiąca babka

Zobacz »