Henryk Jasiński

Nota biograficzna

Ur.
11.11.1949
Kraj
Polska

Urodził się 11.11.1945 roku w Katowicach. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1974 roku, z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Andrzeja Pietscha, z plakatu w pracowni prof. Tadeusza Grabowskiego, z książki pod kierunkiem prof. Stanisława Kluski.
Założył i prowadził w latach 1975–1986 i 1991–1998 pracownię sitodruku w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 

Zajmuje się sztuką użytkową. Projektuje plakaty, książki, znaki graficzne, medale okolicznościowe i małe formy rzeźbiarskie. Współpracuje z miastem Cieszyn, z okolicznymi gminami w ramach Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej i z Euroregionem Śląsk Cieszyński.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Henryk Jasiński

Lanckorona'88

Zobacz »