Natalia LLNatalia Lach-Lachowicz

Nota biograficzna

Ur.
18.04.1937

Urodzona w 1937 roku w Żywcu. Od 1946 do 1956 roku mieszkała w Bielsku-Białej, gdzie ukończyła Liceum Technik Plastycznych. W latach 1957–1963 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego, dyplom uzyskała w 1963 roku. Do Związku Polskich Artystów Fotografików została przyjęta w 1964 roku. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, sztuką performans i wideo. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1977), Verein Kulturkontakte w Wiedniu (1991) oraz Fundacji Pro-Helvetia w Szwajcarii (1994). Artysta wizytujący w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu od roku 2004. W 1970 roku była współzałożycielką Galerii Permafo we Wrocławiu. Od 1975 roku włączyła się do międzynarodowego ruchu sztuki feministycznej, brała udział w licznych sympozjach i wystawach. W latach 1978–1981 pełniła funkcję komisarza I i II Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, a w latach 1989–1995 była wiceprzewodniczącą IV i VI Triennale. Prace Natalii LL prezentowane były na ważnych wystawach sztuki w kraju i za granicą, m. in.: IX Biennale de Paris, Paryż, 1975; XV Biennale Internationale Arte São Paulo, 1979; „Erotik in der Kunst”, Kunstverein München, 1982; „La Photographie Polonaise”, Paryż, 1982; „Europa, Europa”, Bonn, 1994; „Natalia LL – Ogrody personalizmu”, Warszawa, 1998; „Podsumowania”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2004. W 2004 roku Galeria Bielska BWA była wydawcą (współwydawcą zaś BWA Wrocław) dwóch książek: „Natalia LL. Texty. Teksty Natalii LL. O twórczości Natalii LL” oraz „Natalia LL – Sny i śnienia”. Prace artystki znajdują się w zbiorach w Polsce i za granicą.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Natalia LL

Transfiguracja Odyna II

Zobacz »

Natalia LL

Sztuka konsumpcyjna

Zobacz »

Natalia LL

Lustro/Mirror

Zobacz »

Natalia LL

Egzystencje I

Zobacz »