Monika Mysiak

Nota biograficzna

Ur.
5.01.1986
Kraj
Polska

Urodzona w 1986 roku w Sosnowcu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem zrealizowała w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof. Jacka Rykały (2012); dyplom dodatkowy w pracowni rysunku pod kierunkiem prof. Antoniego Kowalskiego. Wcześniej, w 2010 roku, ukończyła Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zajmuje się malarstwem; od dwóch lat realizuje cykl obrazów zainspirowanych zwyczajem „wyprawy”, jaką otrzymywała dziewczyna wychodząc za mąż. Laureatka Grand Prix II Przeglądu Młodych „Świeża Krew” w Galerii Sztuki Socato we Wrocławiu (2012); finalistka 11. Konkursu Gepperta we Wrocławiu (2013).

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Monika Mysiak

Basia

Zobacz »