Witosław Czerwonka

Nota biograficzna

Ur.
04.06.1949
Zm.
29.07.2015
Kraj
Polska

Urodzony 4.06.1949 roku we Wrocławiu. Zmarł 29.07.2015 roku w Gdańsku. Studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby PWSSP w Gdańsku. Dyplom w 1973 roku w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Żuławskiego oraz Pracowni Projektowania Graficznego doc. Witolda Janowskiego. Prowadził działalność dydaktyczną na macierzystej uczelni; był profesorem zwyczajnym w Katedrze Intermediów na Wydziale Rzeźby gdańskiej ASP. W latach 70. zajmował się głównie malarstwem, rysunkiem i fotografią; był związany ze środowiskiem gdańskich konceptualistów. W latach 1978–1980 wraz z Adamem Harasem i Jerzym Ostrogórskim założył i prowadził galerię multimedialną AUT w Gdańsku, a następnie OUT w Sopocie. Lata 80. to okres zainteresowania sztuką multimedialną i performansem. Na przełomie lat 80. i 90. wykształcił grupę artystów, których twórczość składa się na zjawisko przez krytyków zwane Nową Szkołą Gdańską. W ostatniej dekadzie tworzył głównie wideoinstalacje oraz obrazy filmowe, w technice cyfrowej, niekiedy uzupełnione pracami fotograficznymi. Cykl „Rysunki czarne” kontynuował z przerwami od 1982 roku do końca życia. Stanowił on dla artysty swoisty dziennik stanów i emocji, jakie towarzyszyły mu w danej chwili. Były swego rodzaju „ćwiczeniami wyzwalającymi”. Wykonywał je różnymi narzędziami: ołówkiem, piórkiem, flamastrem, długopisem. Artysta brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i około 20 indywidualnych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie i Gdańsku, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także prywatnych, m.in. Wolfa Vostella, Jurgena Bluma-Kwiatkowskiego.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Witosław Czerwonka

Czarny rysunek, 185

Zobacz »

Witosław Czerwonka

Czarny rysunek, 187

Zobacz »

Witosław Czerwonka

3 + 1

Zobacz »

Witosław Czerwonka

3 + 2

Zobacz »

Witosław Czerwonka

Zagadkowe wnętrze

Zobacz »

Witosław Czerwonka

Meteor II

Zobacz »

Witosław Czerwonka

Figury I

Zobacz »

Witosław Czerwonka

Figury II

Zobacz »

Witosław Czerwonka

Figury III

Zobacz »

Witosław Czerwonka

Portret prof. Jacka Żuławskiego

Zobacz »