Krzysztof Marek Bąk

Nota biograficzna

Ur.
1977
Kraj
Polska

Krzysztof Marek Bąk, ur. 3 lutego 1977 w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom w 2002 roku.
Wykładowca akademicki, doktor sztuki. Zawodowo związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie pełni funkcję prodziekana Wydziału Artystycznego w Cieszynie, jest również Kierownikiem Zakładu Grafiki w Instytucie Sztuki UŚ. Twórca ponad 1700 ekslibrisów i małych form graficznych, do realizacji których wykorzystuje techniki cyfrowe. Swoje prace prezentował na niemal 100 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w 2012 wystawiał swoje prace w łódzkiej Widzewskiej Galerii Ekslibrisu (Dalekowschodnie motywy w ekslibrisach Krzysztofa Marka Bąka). Uczestniczył w blisko 200 krajowych i zagranicznych wystawach zbiorowych, na których otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.
W swoich pracach stosuje najczęściej motywy zwierzęce, posługuje się chętnie metaforą, symbolem i alegorią, a inspiracja autora surrealizmem pozwala na szeroką interpretację jego twórczości.
Poza pracą w zakresie plastyki zajmuje się pisarstwem. Pod pseudonimem K.M. Bakow opublikował cykl kryminałów o komisarz Edycie Orłowskiej oraz Zamek na wzgórzu, którego akcja rozgrywa się w murach bielskiego Muzeum Historycznego.
Mieszka w Bielsku-Białej.

 

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Krzysztof Marek Bąk

Mammouth

Zobacz »