Małgorzata Mirga-Tas

Nota biograficzna

Ur.
16.04.1978

Urodzona w 1978 roku w Zakopanem. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; dyplom w pracowni rzeźby prof. Józefa Sękowskiego (2004). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018) oraz programu rządu amerykańskiego – International Visi-tor Leadership Program (USA, 2015). Wyróżniona na 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015, finalistka 43. edycji tego konkursu (2017), a także wyróżnienia honorowego w  44. edycji Bielskiej Jesieni 2019 (2019).

Organizatorka i kuratorka projektu „Romani Art” oraz corocznego International Event of Roma Art in Czarna Góra Jaw Dikh!, a także międzynarodowych plenerów romskich w programie projektu Jaw Dikh! (Chodź zo-bacz!). Uczestniczka Międzynarodowych Sympozjów Rzeźbiarskich w Brnie (Czechy, 2017 i 2012). Angażuje się w projekty dotyczące społeczności romskiej, przeciwdziałające wyklucze-niu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii.

Wybrane wystawy: „Side Thawenca/Uszyte nićmi”, Galeria Antoniego Rząsy, Zakopane (2019); „Mówiąc własnym głosem”, Galeria Promocyjna, Warszawa (2019); III Biennale Sztu-ki, Timișoara (Rumunia, 2019); „Prawo spojrzenia/The right to look”, Galeria Szara Kamieni-ca, Kraków (2018).

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Małgorzata Mirga-Tas

Poker

Zobacz »