Eugeniusz Delekta

Nota biograficzna

Ur.
8.09.1946
Kraj
Polska

Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Grafiki w Katowicach w 1972 roku, z grafiki artystycznej u prof. Andrzeja Pietscha i projektowania graficznego u prof. Tadeusza Grabowskiego z aneksem malarskim u prof. Rafała Pomorskiego. Od 1972 roku związany ze szkolnictwem wyższym, początkowo pracował w ASP, a następnie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, obecnie na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Prowadzi pracownię grafiki w Instytucie Sztuki, gdzie w latach 1996–2002 pełnił funkcję dyrektora Instytutu. W 1997 roku uzyskał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych, a następnie w 2000 roku profesora zwyczajnego. W latach 2002–2008 był dziekanem Wydziału Artystycznego. W latach 1999–2005 Przewodniczący Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych.
W twórczości artystycznej zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem, podejmując różnorodną tematykę ujętą w cykle: „Pejzaż śląski”, „Z podróży”, „Cykl marynistyczny”, „Cykl tatrzański”, „Pejzaż beskidzki”, „Ogrody”, „Architektura gór”, „Epitafium dla sosny”, „Ingerencje”, „Struktury przestrzeni”, „Katedry”, „Inspiracje muzyczne”, „Żaglowce”, „Beskidzkie przenikania”, „Przestrzenie dźwięków”, „Wraki” i „Konstelacje”. Autor licznych publikacji albumowych i skryptów, redaktor kilku monografii, autor wystaw indywidualnych, a także uczestnik kilkuset wystaw zbiorowych.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Eugeniusz Delekta

Pochody ku przyszłości

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Kadr I

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

W pewnym miejscu

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Sen o morzu

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Grajacy na kobzie

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Ogród rozmaitości

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Port rybacki

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Powrót do portu

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Ingerencja

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Ingerencja podwójna

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Morski ogród

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Na rozdrożu

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Pejzaż fragmentaryczny

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Pejzaż katowicki

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Tatrzańskie reminiscencje

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Umarłe skrzydła

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Z podróży II

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Wiosenne tchnienie

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Niszcząca fala

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Pozostawiony na dnie

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Przystań

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Widok z okna

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Piaszczysty brzeg II

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Sen rybaka

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Utracony świat

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Wysoka fala

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Zawody skończone

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Mikołaj Kopernik III

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Z cyklu: Kopernik – biografia

Zobacz »

Eugeniusz Delekta

Wodospad III

Zobacz »