Edward Biszorski

Nota biograficzna

Ur.
6.04.1909
Zm.
27.08.1995

Urodził się w 1909 roku w Skoczowie, zmarł w 1995 roku tamże. Malarz i grafik. W latach 1928–1935 uczył się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Krakowie. Po ukończeniu szkoły krakowskiej w 1939 roku rozpoczął naukę w ASP w Warszawie. Studiował malarstwo ścienne i sztalugowe oraz grafikę artystyczną pod kierunkiem prof. Leonarda Pękalskiego, Tadeusza Pruszkowskiego i Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Systematycznie uczestniczył w wystawach lokalnych, okręgowych i ogólnopolskich, m.in.: w Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie (1952), Festiwalu Sztuki w Sopocie (1962), Biennale Grafiki w Krakowie (1964), Triennale Rysunków we Wrocławiu (1965, 1968), Festiwalu Sztuki Współczesnej w Szczecinie (1969, 1971). Poza działalnością zawodową Edward Biszorski aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, był m.in. prezesem i wieloletnim działaczem skoczowskiego Koła Miejskiego PTTK, jednym z założycieli i honorowym członkiem Towarzystwa Miłośników Skoczowa, a także niestrudzonym animatorem kultury i pomysłodawcą wielu projektów związanych z miastem. Należał do komitetu organizującego jubileusz 700-lecia Skoczowa w 1967 roku, odpowiadając za wizualną oprawę uroczystości. Był organizatorem cyklicznego przeglądu prac artystów amatorów Podbeskidzia. Wielokrotnie stawał w obronie zabytkowych obiektów, optując za jednolitą koncepcją urbanistyczną miasta.

Dzieła w Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA

Edward Biszorski

Akt

Zobacz »

Edward Biszorski

Dzień Matki

Zobacz »

Edward Biszorski

Stara Kuźnia

Zobacz »

Edward Biszorski

Wiejska droga

Zobacz »

Edward Biszorski

W pracowni

Zobacz »

Edward Biszorski

Znachor

Zobacz »