Polska

Anno Domini 88

Datowanie
1988
Typ obiektu
Grafika
Technika
drzeworyt sztorcowy
Wymiary
34,7 x 26,5
Nr katalogowy
110

Opis

Grafika czarno-biała, wykonana w technice drzeworytu sztorcowego, zakomponowana w prostokącie zbliżonym do kwadratu. Przedstawia alegoryczną scenę w dwóch układach kompozycyjnych. Na pierwszym planie, w pejzażowym anturażu, zgarbiona postać pchająca przed sobą wózek zawierający cały jej dobytek. Drugi plan – w scenerii teatralnej – z wizerunkiem dużej świni unoszącej się nad ziemią na tle tajemniczo udrapowanych kotar. Rysunek wykonany światłocieniem, który  tworzą układy punktów, drobnych urywanych kresek oraz zagęszczonych równoległych linii.

Pod spodem inskrypcja: „ANNO DOMINI 1988”, Jadwiga Smykowska 1988, drzeworyt sztorcowy, E/A, ręcznie odbijane.

 

Bibliografia

– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, s. 146