Polska

A życie toczy się dalej

Datowanie
1979
Typ obiektu
Grafika
Technika
drzeworyt sztorcowy
Wymiary
29 x25
Nr katalogowy
114

Opis

Grafika czarno-biała, wykonana w technice drzeworytu sztorcowego, zakomponowana w prostokącie o zaokrąglonych narożach. Przedstawia scenę rodzajową na tle wiejskiego pejzażu. Na pierwszym planie ławeczka z dwiema aluminiowymi, szczelnie zamkniętymi bańkami na mleko. Obok ławki dorodna koza, która swój wzrok skierowała prosto na widza. Nieco dalej mogiła z niewielkim krzyżem. Na dalszym planie na wzgórzu pośród drzew, niskie zabudowania kryte strzechą. Praca wykonana delikatną zagęszczoną kreską tworzącą światłocień.

Pod spodem inskrypcja: A życie toczy się dalej, Jadwiga Smykowska, drzeworyt sztorcowy 6/50, 1979.