Polska

Pomnik

Datowanie
1990
Typ obiektu
malarstwo, obraz
Technika
olej, płótno
Wymiary
92 x 73
Nr katalogowy
153

Interpretacja

Wieża Babel wznosząca się ku niebu, zbudowana z ociosanych przez człowieka bloków skalnych. Bloki są różnej wielkości, ale z tego samego materiału – podobnej do piaskowca skały o ciepłym odcieniu. Choć w kształcie prostopadłościanu – każdy ma cechy indywidualne: jakieś inskrypcje, żłobienia, czasem wykuta półokrągła wnęka. Takie bloki skalne rozciągają się po horyzont, nie ma tam niczego innego, żadnych drzew, żadnego śladu życia. Krwawe chmury na niebie, gęstnieją do niemal czarnych nad wieżą i zasnuwają jej szczyt. Wygląda to jak zmaganie się nieba z ziemią, jak odwrócone zastygłe tornado: to ziemia wdziera się wysoko w górę, poprzez budowlę powstałą dzięki ludzkim ambicjom. Każdy blok skalny może symbolizować jedno ludzkie istnienie, niezliczona ilość skał – ogólnie: ludzkość, człowieczeństwo. Choć chęć pozostawienia po sobie śladu sama w sobie nie jest niczym złym, to jeśli zdominuje życie na ziemi – zamieni ją w pustynię.

Bibliografia

– Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA [album], red. i oprac. G. Cybulska, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2011, ss. 60, 216

Wystawy


1984 – kat. XXI Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Bielska Jesień ’84”, s. [22]
1994 – „Bielscy plastycy w kolekcji Galerii Bielskiej BWA”, Wolfsburg, Niemcy, reprod.