Polska

Moja kochana rodzinka

Datowanie
1979
Typ obiektu
Grafika
Technika
drzeworyt sztorcowy
Wymiary
29 x 25
Nr katalogowy
195

Opis

Grafika czarno-biała, wykonana w technice drzeworytu sztorcowego, zakomponowana w prostokącie zbliżonym do kwadratu o ściętych narożach. Przedstawia scenę z życia rodziny we wnętrzu, w ujęciu perspektywicznym zakończonym oknem. To właśnie przez nie wpada światło modelujące przedmioty i postacie. Na I planie młoda uśmiechnięta kobieta w ujęciu portretowym, za nią na drewnianej podłodze leży pies. W głębi przy stole dwie kobiety spożywające posiłek. Po lewej stylowy kredens. Praca wykonana delikatną zagęszczoną kreską tworzącą światłocień.

U dołu sygnatura: „Moja kochana rodzinka”, Jadwiga  Smykowska, 1979, drzeworyt sztorcowy 17/ 50.