Polska

I Msza Transcendentna. Medytacja 45

Datowanie
1981
Typ obiektu
Grafika
Technika
offset, kolaż
Wymiary
84 x 78
Nr katalogowy
235

Opis

Grafika czarno-biała w technice offsetu zakomponowana w pionie, w konwencji abstrakcji geometrycznej. Kompozycję tworzy sieć cienkich, zagęszczających się, poziomych i pionowych linii przecinających się pod kątem prostym oraz  linii ukośnych zarysowujących delikatną strukturę w kształcie trójkątnych i romboidalnych pól.  
Dominantę tworzy czarny trójkątny szczyt szerokiego stożka odcinającego się od, podobnego w natężeniu, srebrzystego tła czarnym mocniejszym konturem. U góry pracy, jakby na granicy horyzontu, powtórzenie układu ze stożkiem.

Bibliografia

http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/56,88025,20689240,Pokaz_4_postscriptum_Jak_ powstaja_kolekcje_sztuki.html; [dostęp:19.09.2016]
www.galeriabielska.pl
– Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu [dostęp: 10.09.2016]
https://www.facebook.com/galeriabielska/photos/ms. ..; [dostęp: 20.09.2016]
– W Bielsku-Białej. Magazyn Samorządowy, III/2016, s. 11.

Wystawy

– 1993 – „Wiktor – Studio badań obrazu”, wystawa indywidualna, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
– 1994 – „Wiktor – Studio badań obrazu”, wystawa indywidualna, Biuro Wystaw Artystycznych, Słupsk; Biuro Wystaw Artystycznych, Bielsko-Biała; Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
2010 – „Wystawa jesienna”, wystawa autorska Roberta Kuśmirowskiego, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała,
2016 – Pokaz 4. postscriptum. Jak powstają kolekcje sztuki i dizajnu (1 – 19.09.2016).