Polska

Cieszyn

Datowanie
1997
Typ obiektu
Grafika
Technika
drzeworyt sztorcowy ręcznie odbijany
Wymiary
51 x 40,5 (34,7x26,3)
Data nabycia
28.08 2008
Nr katalogowy
370
Dodatkowe informacje

Dofinansowano ze środków MKiDN. Priorytet: ZNAKI CZASU 2008

Opis

Grafika czarno-biała, wykonana w technice drzeworytu  sztorcowego, zakomponowana w prostokącie zbliżonym do kwadratu. Przedstawia galerię postaci związanych z cieszyńskim środowiskiem na co wskazują tytuły imprez odbywających się w Cieszynie, wizytówki osób uczestniczących w tych wydarzeniach, ogłoszenia i cytaty: Festival na Hranici, Nove Trziste Meblet, Konsul Generalny, Nauczycielka Wiejska, Viva il canto, Na banhofie,  data: 8 .X. 1997 Cieszyn, A Bogiem było Słowo, Promotio. U góry cztery męskie głowy, nieco niżej wykadrowana młoda twarz ze szczurem na głowie; u dołu po lewej kobiecy akt ze skrzydłami anioła, niżej  kobieta z obnażonymi piersiami . Po prawej portretowe ujęcie krowy. Kompozycja dynamiczna, operująca kontrastami światła i cienia, płaskiej plamy i miękkiego modelunku, konturu i szrafowania

U dołu sygnatura ołówkiem: „Cieszyn”, drzeworyt sztorcowy, Jadwiga Smykowska, 8/X, 1997.