Polska

Poletko Pana Boga

Datowanie
1998
Typ obiektu
Grafika
Technika
drzeworyt sztorcowy ręcznie odbijany (epruve de artist)
Wymiary
48 x 37,5 (35 x 26,4)
Data nabycia
28.08 2008
Nr katalogowy
371
Dodatkowe informacje

Dofinansowano ze środków MKiDN. Priorytet: ZNAKI CZASU 2008

Opis

Grafika czarno-biała, wykonana w technice drzeworytu  sztorcowego, zakomponowana w prostokącie zbliżonym do kwadratu. Przedstawia galerię charakterologicznych portretów postaci ludzkich, karykaturalnych i wynaturzonych, często z cechami zwierząt. Na I planie dziewczyna z długimi uszami w towarzystwie kozy na tle dalekiego pejzażu. Z obydwu stron i u góry przerysowane twarze z szyderczymi uśmiechami. Grafika swym tytułem i wymową nawiązuje do książki Erskine'a Caldwella, "Poletko Pana Boga" podnoszącej problem dysfunkcyjnej rodziny, owładniętej obsesją bogactwa i seksu. Integralną częścią kompozycji są teksty; krótkie frazy: „Całe lato leje i leje”; „Pożegnaliśmy wczoraj Teofila, kota z Witowa, 25.IX” oraz, na dole, inskrypcja z wierszykiem Belloc Hilaire: LORD HEYGATE w polskim tłumaczeniu. Grafika wykonana szrafowaniem światłocieniowo, z malarskimi efektami szerokich plam i miękkiego modelunku. U dołu sygnatura: „Poletko Pana Boga”, Jadwiga Smykowska, 1998, drzeworyt sztorcowy ręcznie odbijany épreuve d’artiste.